Sanatçılık ve Sanatkârlık üzerine…

Sanat sadece güzel sanatlardan ibaret değil. Zanaatlar da var. Kavram olarak birbirlerinden ayrıştırılsalar da ben onları, aynı madalyonun farklı yüzleri gibi görüyorum. Birinin bilgiyi, diğerinin bilgeliği temsil ettiğini düşünüyorum. Biraz yumurta mı tavuktan, tavuk mu…

Bir Dövmeyi Değerlendirmek

Dövme Sanatının zanaattan öte bir yerleştirme meselesi olduğunu ilk keşfettiğimde kendimi bir terzi gibi hissetmiştim. Kalın bir bileğin ince, çelimsiz bir kolun kaslı gösterilebileceğini anlamıştım. Doğru yerleştirilmiş bir dövmenin, bulunduğu yere ait ve göze sanki…